DNV

Onafhankelijk energie expert
DNV is een van ’s werelds grootste certificatie-instellingen en heeft als businesscase het helpen van gebruikers en fabrikanten bij het veilig maken van producten. Een wereldwijde IEC standaard op het gebied van systeem veiligheid voor batterijen/accu’s bestaat nog niet, deze zit er echter wel aan te komen zodat er ook voor het eerst op systeemniveau getest kan worden volgens de IEC standaard. DNV zit in deze technische commissie van de IEC standaard, waardoor er voorafgaand aan de daadwerkelijke publicatie al kan worden begonnen met het opzetten van het Safety Test Center.

DNV aan het woord:

“Hoewel certificering pas mogelijk is vanaf het moment dat de IEC standaard is gepubliceerd, kan i dit project al wel een start geworden gemaakt met diverse organisaties om te komen tot (door)ontwikkeling van testen op de (brand)veiligheid te waarborgen. De samenwerking met TSC is hierbij cruciaal, waarmee er samen een Safety Test Center wordt opgezet en testen worden ontwikkeld.”

DNV website & social