Veiligheidsregio Twente

Exploitatie testcentrum
Logo veiligheidsregio
Veiligheidsregio Twente (VRT/TSC) is een regionaal samenwerkingsverband tussen hulpdiensten en de veertien Twentse Gemeenten. Belangrijke onderdelen zijn Brandweer Twente, de Politie en TSC. Specifiek het onderdeel Twente Safety Campus (TSC) maakt onderdeel uit van het consortium. De betrokkenheid van TSC leidt tot toegevoegde waarde, onder andere door de beschikbaarheid van haar terrein op vliegveld Twente en de nauwe betrokkenheid van de diverse hulpdiensten die benodigd kunnen zijn bij testen.

Veiligheidsregio Twente aan het woord:

“Middels dit project willen wij onze expertise op het gebied van veiligheid rondom duurzame en innovatieve energieoplossingen uitbouwen. In samenhang met de andere veiligheidsregio’s en bijvoorbeeld de brandweer delen bij onze kennis en ervaringen en willen we nieuwe werkmethoden en technieken ontwikkelen die verdere professionalisering en innovatie op accutechnologie mogelijke maken.”

Veiligheidsregio
Veiligheidsregio
Veiligheidsregio Twente website & social