Hencon

Aangepaste elektrische maatwerkvoertuigen (heavy duty industry)
Logo Hencon
Hencon is een ontwikkelaar van mobiliteitsoplossingen binnen de aluminiumindustrie. Het optimaal functioneren van haar mobiliteitsoplossingen is van cruciaal belang, daar deze bijvoorbeeld gebruikt worden in mijnen en smelterijen (extreme temperaturen). Voor het uitbreiden van haar marktpositie is ‘electric drive’ cruciaal. De huidige zware (bemande) voertuigen die Hencon produceert zijn nog dieselgedreven, omdat batterijen en accu’s niet voldoende sterk en veilig bevonden werden om in de omgeving waarin ze worden gebruikt, in te zetten. Hencon kan hierbij putten uit haar expertise die ze heeft ten aanzien van haar Automated Guided Vehicles die wel elektrisch worden aangedreven.

Hencon aan het woord:

“Met de ontwikkelingen op het gebied van accutechnologie en de mogelijkheden die worden geboden binnen het Accumulate project, willen wij in zetten op de stap naar volledig elektrisch aangedreven productenportfolio. Uniek hierbij is dat samen met andere ontwikkelpartners kan worden opgetrokken en de mogelijkheden om veiligheidsrisico’s te onderzoeken en tackelen. De grootste uitdaging hierbij zal liggen op de bescherming van het batterypack in extreme omstandigheden (temperaturen).”

Hencon
Hencon website & social